Recepto Autorius Ką suvalgyti?

Vištienos krūtinėlė įdaryta špinatais ir varške

Ingredientai:

  • vištienos krūtinėlės: 4
  • špinatai: gero pundo
  • petražolės: ryšulėlio
  • svogūnų laiškai: ryšulėlio
  • česnakas: 3-4 skiltelių
  • grūdėta varškė: ~300 gramų
  • baltas vynas: 200 mililitrų
  • vištienos sultinys: 200 mililitrų
  • grietinėlė: 200 mililitrų
  • miltai: 1 valgomojo šaukšto
  • druska
  • pipirai

  Recepto paruošimas:

 1. Pats pir­ma­sis bei pats atsa­kin­giau­sias veiks­mas šiame recepte - įpjauti višienos krū­ti­nė­les, kad pasi­da­ryti kišenę. Imkite vištienos krū­ti­nėlę bei ploną, aštrų peilį. Pjau­kite sto­resnį krū­ti­nė­lės šoną.
 2. Viena ranka leng­vai pri­spau­džiame krū­ti­nėlę, o kita pjau­name. Pjau­name kuo giliau, bet žiū­rime, kad pei­lis neiš­lįstų kiau­rai. Turi gau­tis "kišenė". Mėsą pabars­tykite pipi­rais ir druska.
 3. Tuomet susi­pjaus­tykite špi­na­tus, pet­ra­žo­les ir svo­gūnų laiš­kus. Žalu­my­nus, susmul­kintą čes­naką bei varškę dėkite į dubenį ir gerai ranka išmai­šykite, paspau­sdykite, kad gauta masė kuo mažiau byrėtų.
 4. Belieka pri­kimšti vištienos krū­ti­nė­lių "kišenes". Kimškite, kiek telpa, svarbu, kad vėliau būtų galima medi­niais smeig­tu­kais “sukabinti”. Dabar belieka tik vištiena tik iškepti.
 5. Gerai įkai­tin­toje kep­tu­vėje apke­pkite krū­ti­nė­les, lei­skite dailiai apskrusti iš visų pusių. Kepkite dali­mis. Bai­gus kepti viš­tieną, į tą pačią kep­tuvę supi­lkite vyną bei mai­šy­damos nugran­dykite kep­tu­vės dugną, tru­putį pavi­rinusios vyną, pilkite vištienos sul­tinį, ir sudėkite apkep­tas krū­ti­nė­les. Kep­tuvę užden­kite dang­čiu, ugnį suma­ži­nkite bei troš­ki­nkite maždaug 20–25 minutes.
 6. Bebai­giant kepti, išmai­šykite mil­tus grie­ti­nė­lėje bei supi­lkite į kep­tuvę, dar­ pa­kai­ti­nkite, kol pada­žas sutirš­tės, para­gau­kite, įberkite drus­kos, pipirų ar kitų prie­sko­nių - jei norisi. Skanaukite!
 7. Rekomendacija: Daugiau receptų iš vištienos krūtinėlės rasite: Vištienos krūtinėlės patiekalai.